Toelatingsproeven

TOELATINGSPROEVEN


EEN TOELATINGSPROEF: WAAROM?

De opleiding klassieke muziek is een doorstroomrichting: tijdens je opleiding op de! kunsthumaniora bereiden we je gestaag voor op hogere muziekstudies. Omdat die doelstelling behoorlijk ambitieus is, moet je al één en ander kunnen vooraleer je bij ons mag beginnen aan je opleiding. Afhankelijk van het jaar waarvoor je je aanmeldt stellen we andere eisen.


EEN TOELATINGSPROEF: EEN GRUWELIJK STRENG EXAMEN?

Omdat de meeste jonge muzikanten nog niet gewend zijn aan strenge audities, nemen we bij een toelatingsproef rustig de tijd om naar je te luisteren, met je te werken en te praten over je muzikale ervaringen en ambities. Een toelatingsproef is dus geen wedstrijdprestatie, wel een manier om in te schatten welke muzikale bagage je reeds verworven hebt, wat je sterke en minder sterke punten zijn en hoe snel je nieuwe informatie van een leraar oppikt. 


Omgekeerd leggen ook wij op dat moment een toelatingsproef af voor jou:  je krijgt immers een beeld van  onze manier van aanpakken. Als je graag uitgebreider kennis maakt met je leraars in spe, nodigen we je uit om deel te nemen aan onze paasstage.


TOELATINGSPROEVEN: WANNEER?

Voor het schooljaar 2021 - 2022 organiseren we toelatingsproeven op deze dagen:

- vrijdag 16 april 2021, 9u - 13u

- dinsdag 29 juni 2021, 9u - 13u

- donderdag 27 augustus 2021, 9u - 13u


TOELATINGSPROEVEN: WAT MOET IK KUNNEN?

Bij een toelatingsproef toetsen we twee aspecten: je vaardigheid op het instrument van je keuze en je notenleerkennis. 


Om je een idee te geven van onze verwachtingen, vind je hier de minimumeisen voor de toelatingsproef algemene muziekleer


Voor de toelatingsproeven  van je hoofdinstrument moet je  voor de tweede graad uitgaan van repertoire dat overeenstemt met een M2 of M3 in het deeltijds kunstonderwijs. Voor de derde graad verwachten we minstens het niveau dat overeenstemt met een hogere graad in het deeltijds kunstonderwijs. 


INSCHRIJVEN

Wil je deelnemen aan de toelatingsproeven, meld je dan  aan door te mailen  naar  klassiekemuziek@kunsthumaniora.be. Vermeld je  naam, geboortedatum en uiteraard het instrument waarvoor  je je wenst in te schrijven.

(c) Jef Dewaegenaere

de! Kunsthumaniora klassiek

MMXX