voorbereidend jaar

ONZE OPLEIDING: VOORBEREIDEND  JAAR


Na hun secundaire studies kunnen leerlingen dit speciale programma volgen als voorbereiding op het  hoger muziekonderwijs. Gedurende één schooljaar krijgen zij een intensieve artistieke training in de muziek.  Bovendien worden de leerlingen rechtstreeks voorbereid op en klaargestoomd voor de toelatingsproeven van het Conservatorium van Antwerpen.


Wie dit voorbereidend jaar wil volgen moet houder zijn van een diploma secundair onderwijs en geslaagd zijn voor een toelatingsproef.  Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden en -data vind je hier.   

 

LESSENTABEL VOORBEREIDEND JAAR

OPTIE KLASSIEKE MUZIEK

MUZIEKVAKKEN

22u

Algemene Muziekleer

8u

Hoofdinstrument

1,5u

Neveninstrument

0,5u

Kamermuziek

2u

Stemvorming

2u

Koorzang

2u

Harmonie

2u

Muziekgeschiedenis en -analyse

3uONDERSTEUNENDE VAKKEN

4u

Kunstgeschiedenis

2u

Hedendaagse dans

2uTOTAAL

26u

TOELICHTING BIJ DE INHOUD VAN DE MUZIEKVAKKEN


ALGEMENE MUZIEKLEER

Dit vak reikt je de bouwstenen van de muziek aan. Gedurende 8 uur per week wordt je luister- en leesvaardigheid opgebouwd en gaandeweg aangescherpt. Naast een theoretisch luik bestaat deze cursus vooral uit praktische oefeningen op intonatie, ritmiek, dictee en sleutellezen.


Op het einde van het jaar kun je meedingen voor een gedeeltelijke of zelfs volledige vrijstelling van het gelijknamige vak op het Conservatorium van Antwerpen.


HOOFDINSTRUMENT

Wekelijks krijg je anderhalf uur individueel les van je leraar hoofdinstrument. Je  kunt bij ons terecht voor elk instrument dat ook op het conservatorium gedoceerd wordt.


NEVENINSTRUMENT

Naast je hoofdinstrument leer je ook een tweede instrument bespelen, eveneens tijdens een individuele les. Pianisten hebben vrije keuze, de andere leerlingen kiezen voor piano.


KAMERMUZIEK

Samen met je studiegenoten speel of zing je in kamermuziekverband. Ligt de klemtoon tijdens de lessen hoofdinstrument vooral op het technische aspect, dan verschuift het zwaartepunt hier naar het samen musiceren.


STEMVORMING

De stem is het eerste instrument en elke muzikant moet kunnen zingen. De! kunsthumaniora hecht veel belang aan een goed stemgebruik. Op klassikale basis krijg je wekelijks een uur stemvorming.


KOORZANG

Samen met je medestudenten musiceer je wekelijks in koor. De voorbije jaren stonden grote werken als het Requiem van Mozart, de Carmina Burana van Orff en de Chichester Psalms van Bernstein op het programma.   


HARMONIE

Deze cursus maakt je wegwijs in de harmonie en de beginselen van het contrapunt.


MUZIEKGESCHIEDENIS EN -ANALYSE

Het vak muziekesthetica leert je gericht luisteren naar muziek. Vormanalyse, instrumentenleer en een stilistisch overzicht van de muziekgeschiedenis maken er deel van uit.