3de en 4de jaar

ONZE OPLEIDING: TWEEDE GRAAD


Om te kunnen starten in de opleiding klassieke muziek moet je geslaagd zijn voor een toelatingsproef. Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden en -data vind je hier.   

   

LESSENTABEL 3 en 4 KM

ALGEMENE VORMING

24u


Nederlands

4u

Frans

3u

Engels

2u

Wiskunde

3u

Natuurwetenschappen

2u

Aardrijkskunde

1u

Geschiedenis

2u

Kunstbeschouwing

2u

Coaching leercompetenties

1u

Lichamelijke opvoeding

2u

Levensbeschouwelijk vak

2uSPECIFIEKE VORMING: MUZIEKVAKKEN

12uAlgemene muziekleer

5u

Hoofdinstrument

1,5u

Neveninstrument

0,5u

Samenspel

1u

Stemvorming

1u

Koorzang

1u

Harmonie

1u

Muziekgeschiedenis & -analyse

1uTOELICHTING BIJ DE INHOUD VAN DE MUZIEKVAKKEN


ALGEMENE MUZIEKLEER

Je bouwt je luister- en leesvaardigheid op aan de hand van oefeningen op intonatie, ritmiek, gehoorvoorming en bladlezen. Dat laatste onderdeel oefenen we zowel zingend in als op je eigen instrument.


HOOFDINSTRUMENT

Wekelijks krijg je anderhalf uur individueel les van je leraar(s) hoofdinstrument. Je kunt bij ons terecht voor elk instrument dat ook op het conservatorium gedoceerd wordt.


NEVENINSTRUMENT

Naast je hoofdinstrument leer je ook een tweede instrument bespelen, eveneens tijdens een individuele les. Pianisten hebben vrije keuze, de andere leerlingen kiezen voor piano. We zetten ondermeer in op praktische harmonie, het soepel leren spelen van akkoordverbindingen.


SAMENSPEL

Samen met je studiegenoten speel of zing je in kamermuziekverband. Ligt de klemtoon tijdens de lessen hoofdinstrument vooral op het technische aspect, dan verschuift het zwaartepunt hier naar het samen musiceren.


STEMVORMING & KOORZANG

De stem is het eerste instrument en elke muzikant moet kunnen zingen. Daarom hechten we veel belang aan een goed stemgebruik. Op klassikale basis krijg je wekelijks een uur stemvorming.


Samen met je medestudenten zing je ook in koor. De repetities organiseren we projectmatig en monden telkens uit in een concert. De voorbije jaren stonden grote werken als het Requiem van Mozart, de Carmina Burana van Orff en de Chichester Psalms van Bernstein op het programma.


HARMONIE

Deze cursus maakt je wegwijs in de harmonie, het meest kenmerkende element van nagenoeg alle westerse muziek. Tijdens de lessen neveninstrument breng je de verworvenheden in praktijk.


MUZIEKGESCHIEDENIS & -ANALYSE

Je leert gericht en analytisch luisteren naar muziek. Vormanalyse, instrumentenleer en een stilistisch overzicht van de muziekgeschiedenis maken deel uit van deze cursus.