2de & 3de graad

ONZE OPLEIDING: TWEEDE & DERDE GRAADDe meeste leerlingen in onze afdeling beginnen aan hun opleiding in het derde, vierde of vijfde jaar middelbaar. Om te kunnen starten in de opleiding klassieke muziek moet je geslaagd zijn voor een toelatingsproef. Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden en -data vind je hier.   

   

LESSENTABEL TWEEDE & DERDE GRAAD


2de graad

3de graad
ALGEMENE VAKKEN

22u

22u

Levensbeschouwelijk vak

2u

2u

Nederlands

4u

3u

Frans

3u

2u

Engels

3u

2u

Duits

-

2u

Wiskunde

3u

2u

Natuurwetenschappen

2u

-

Fysica

-

1u

Onderzoeksproject

-

2u

Geschiedenis

2u

2u

Kunstgeschiedenis

-

1u

Aardrijkskunde

1u

1u

Lichamelijke Opvoeding

2u

2u
MUZIEKVAKKEN

14u

14u

Algemene Muziekleer

5u

5u

Hoofdinstrument

1,5u

1,5u

Neveninstrument

0,5u

0,5u

Samenspel

2u

3u

Stemvorming

1u

1u

Koorzang

1u

1u

Muziektheorie

1u

1u

Muziekesthetica

2u

1u
TOTAAL

36u

36u

TOELICHTING BIJ DE INHOUD VAN DE MUZIEKVAKKEN


ALGEMENE MUZIEKLEER

Dit vak reikt je de bouwstenen van de muziek aan. Gedurende 5 uur per week wordt je luister- en leesvaardigheid opgebouwd en gaandeweg aangescherpt. Naast een theoretisch luik bestaat deze cursus vooral uit praktische oefeningen op intonatie, ritmiek, dictee en sleutellezen.


Op het einde van het 6de jaar kun je meedingen voor een gedeeltelijke of zelfs volledige vrijstelling van het gelijknamige vak op het Conservatorium van Antwerpen.


HOOFDINSTRUMENT

Wekelijks krijg je anderhalf uur individueel les van je leraar hoofdinstrument. Je  kunt bij ons terecht voor elk instrument dat ook op het conservatorium gedoceerd wordt.


NEVENINSTRUMENT

Naast je hoofdinstrument leer je ook een tweede instrument bespelen, eveneens tijdens een individuele les. Pianisten hebben vrije keuze, de andere leerlingen kiezen voor piano.


SAMENSPEL

Samen met je studiegenoten speel of zing je in kamermuziekverband. Ligt de klemtoon tijdens de lessen hoofdinstrument vooral op het technische aspect, dan verschuift het zwaartepunt hier naar het samen musiceren.


STEMVORMING

De stem is het eerste instrument en elke muzikant moet kunnen zingen. De! kunsthumaniora hecht veel belang aan een goed stemgebruik. Op klassikale basis krijg je wekelijks een uur stemvorming.


KOORZANG

Samen met je medestudenten musiceer je elke maandagavond in koor. De voorbije jaren stonden grote werken als het Requiem van Mozart, de Carmina Burana van Orff en de Chichester Psalms van Bernstein op het programma.   


MUZIEKTHEORIE

Deze cursus maakt je wegwijs in de harmonie en de beginselen van het contrapunt.


MUZIEKESTHETICA

Het vak muziekesthetica leert je gericht luisteren naar muziek. Vormanalyse, instrumentenleer en een stilistisch overzicht van de muziekgeschiedenis maken er deel van uit.   

de! Kunsthumaniora klassiek

MMXX