1ste graad

ONZE OPLEIDING: EERSTE GRAAD


Het opleidingspakket van onze eerste graad bestrijkt vier vakclusters, waarvan er één gewijd is aan het stimuleren en ontwikkelen van het muzikaal talent.


Om te kunnen starten in de opleiding klassieke muziek moet je geslaagd zijn voor een toelatingsproef. Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden en -data vind je hier


 

LESSENTABEL 1 en 2 ARM

1ARM

2ARMCLUSTER TAAL

11u

10u

Nederlands

5u

4u

Frans

3u

3u

Engels

3u

3u

CLUSTER MAATSCHAPPELIJKE VORMING

5u

6u

Geschiedenis

2u

2u

Aardrijkskunde

1u

1u

Economie

-

1u

Levensbeschouwelijk vak

2u

2u

STEM

10u

10u

Natuurwetenschappen

1u

1u

Techniek

2u

2u

Wiskunde

5u

5u

Lichamelijke Opvoeding

2u

2uTALENT

6u

6u

Instrument (individuele les)

1u

1u

Algemene muziekleer

1u

1u

Samenspel

-

2u

Project kunstvakken

3u

-

Kunstinitiatie

-

2u

Plastische opvoeding

1u

-TOTAAL

32u

32u

TOELICHTING BIJ DE INHOUD

VAN DE TALENTCLUSTER


KUNSTINITIATIE, PROJECT KUNSTVAKKEN

Hoewel je al een duidelijke interesse voor muziek laat blijken, maak je  ook uitgebreid kennis met andere artistieke disciplines (woord, beeld en multimedia), via gevarieerde opdrachten in wisselende groepen. 


INSTRUMENT

Wekelijks krijg je een uur individueel les van je leraar hoofdinstrument. Je  kunt bij ons terecht voor elk instrument dat ook op het conservatorium gedoceerd wordt. In de eerste graad bieden we je een stilistisch breed pakket aan, met ruimte voor zowel meer klassieke als lichtere genres.


ALGEMENE MUZIEKLEER

Dit vak reikt je de bouwstenen van de muziek aan. Gedurende een uur per week wordt je luister- en leesvaardigheid opgebouwd en gaandeweg aangescherpt.


SAMENSPEL

Samenspel is het koninginnenstuk van de muziek. Met de hele klasgroep werk je samen aan bekende en minder stukken en maak je ze podium- of opnameklaar.