Toelatingsproeven

TOELATINGSPROEVEN

 

EEN TOELATINGSPROEF: WAAROM?

De opleiding klassieke muziek is een doorstroomrichting: tijdens je opleiding op de! kunsthumaniora bereiden we je gestaag voor op hogere muziekstudies. Omdat die doelstelling behoorlijk ambitieus is, moet je al één en ander kunnen vooraleer je bij ons mag beginnen aan je opleiding. Afhankelijk van het jaar waarvoor je je aanmeldt stellen we andere eisen.

 

EEN TOELATINGSPROEF: EEN GRUWELIJK STRENG EXAMEN?

(c) Jef Dewaegenaere

Omdat de meeste jonge muzikanten nog niet gewend zijn aan strenge audities, nemen we bij een toelatingsproef rustig de tijd om naar je te luisteren, met je te werken en te praten over je muzikale ervaringen en ambities. Een toelatingsproef is dus geen wedstrijdprestatie, wel een manier om in te schatten welke muzikale bagage je reeds verworven hebt, wat je sterke en minder sterke punten zijn en hoe snel je nieuwe informatie van een leraar oppikt.

 

Omgekeerd leggen ook wij op dat moment een toelatingsproef af voor jou: je krijgt immers een beeld van onze manier van aanpakken. Als je graag uitgebreider kennis maakt met je leraars in spe, nodigen we je uit op onze driedaagse paasstage. Die vindt dit jaar plaats van woensdag 6 tot en met vrijdag 8 april 2016.

(c) Caro Cools

 

TOELATINGSPROEVEN: WANNEER?

Voor het schooljaar 2018 - 2019 organiseren we toelatingsproeven op deze dagen:

- vrijdag 13 april 2018, 9u30 - 13u (verbonden aan de paasstage)

- donderdag 28 juni 2018, 9u - 13u

- woensdag 29 augustus 2018, 9u - 13u

 

TOELATINGSPROEVEN: WAT MOET IK KUNNEN?

Bij een toelatingsproef toetsen we twee aspecten: je vaardigheid op het instrument van je keuze en je notenleerkennis.

 

Om je een idee te geven van onze verwachtingen, vind je hier de minimumeisen voor de toelatingsproef algemene muziekleer.

 

Voor de toelatingsproeven van je hoofdinstrument moet je voor de tweede graad uitgaan van repertoire dat overeenstemt met een M2 of M3 in het deeltijds kunstonderwijs. Voor de derde graad verwachten we minstens het niveau dat overeenstemt met een hogere graad in het deeltijds kunstonderwijs.

 

INSCHRIJVEN

Wil je deelnemen aan de toelatingsproeven, meld je dan aan door te mailen naar info@kunsthumanioraklassiek.be. Vermeld je naam, geboortedatum en uiteraard het instrument waarvoor je je wenst in te schrijven.

 

 

 

de! Kunsthumaniora klassiek

2018